นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2012

เวบไซต์ Thai UrbanDOGzzz เป็นเจ้าของโดยและดำเนินการโดย UrbanPETzzz ธุรกิจในเครือบริษัท มันตรา ครีเอทีฟ จำกัด เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้มาเยี่ยมชมเวบไซต์เป็นอย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่ Thai UrbanDOGzzz เก็บบันทึกและวิธีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ กรุณาอ่านโยบายของเราโดยละเอียด

UrbanPETzzz สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การสมัครสมาชิกที่ Thai.UrbanDOGzzz.com หรือการเข้ามาใช้เวบไซต์ Thai UrbanDOGzzz ถือเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ พร้อมทั้งความเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึ้น กรุณาติดต่อเราถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อมูลทั่วไป

UrbanPETzzz ทำการเก็บข้อมูลการใช้งานจากเบราเซอร์และเซิร์ฟเวอร์ต่างๆในลักษณะเดียวกับผู้ดำเนินการเวบไซต์ทั่วๆไปกระทำกัน ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชนิดของเบราเซอร์ เวบไซต์ที่ลิงค์มาถึง วันเวลาที่ใช้งาน หน้าที่ลิงค์มาถึงและที่ลิงค์ออกไป และจำนวนครั้งที่ผู้ใช้กดลิงค์ เป็นต้น UrbanPETzzz เก็บข้อมูลเหล่านี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจการใช้งานของลูกค้าที่มาใช้เวบไซต์ให้ดีขึ้น บางครั้ง UrbanPETzzz อาจนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบรวมๆ เช่นการเสนอรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานของเวบไซต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ UrbanPETzzz ยังเก็บข้อมูลการใช้งานที่อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขที่อยู่ IP (IP Address) ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ นโยบายการใช้และเปิดเผลข้อมูลเลขที่อยู่ IP เหล่านี้เป็นไปในลักษณะเดียวกับที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่จะอธิบายต่อไปด้านล่าง

ข้อมุลส่วนบุคคล

Thai UrbanDOGzzz มีการขอให้ผู้ใช้เวบไซต์ที่สมัครสมาชิกหรือสั่งซื้อสินค้าให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นกับเรา เช่น ชื่อ และที่อยู่จัดส่ง UrbanPETzzz ในฐานะผู้ดำเนินการเวบไซต์ Thai UrbanDOGzzz ไม่มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มาใช้งานเวบไซต์นอกเหนือจากที่ระบุด้านล่าง ผู้ใช้งานเวบไซต์สามารถเลือกที่จะเช็คเอาท์แบบผู้มาเยือนได้ ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะไม่ถูกเก็บลงฐานข้อมูลของ Thai UrbanDOGzzz

Thai UrbanDOGzzz ใช้บริการรับชำระเงินจากผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น PayPal ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่ผู้ให้บริการขอจากผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับชำระเงินไม่ถูกส่งกลับมาที่ Thai UrbanDOGzzz และไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลของเรา ข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่ถูกส่งกลับมาที่ Thai UrbanDOGzzz คือข้อมูลที่แจ้งว่าการจ่ายเงินสำเร็จหรือไม่

UrbanPETzzz เปิดเผยข้อมูลการใช้งานที่อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ให้กับพนักงาน ผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา และ องค์กรที่เป็นพันธมิตรเท่านั้น โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ (1) บุคคลหรือองค์กรดังกล่าวต้องการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในนามของ UrbanPETzzz  หรือ เพื่อให้บริการบนเวบไซต์ของ UrbanPETzzz และ (2) บุคคลหรือองค์กรดังกล่าวสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น พนักงาน ผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา และ องค์กรที่เป็นพันธมิตรเหล่านี้อาจอยู่นอกประเทศของคุณ การเข้ามาใช้บริการเวบไซต์ของ UrbanPETzzz ถือเป็นการยินยอมให้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลเหล่านี้

UrbanPETzzz จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลการใช้งานที่อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หากคุณได้ทำการสมัครสมาชิกกับเวบไซต์ Thai UrbanDOGzzz และได้ให้ที่อยู่อีเมลไว้ Thai UrbanDOGzzz อาจทำการส่งอีเมลถึงคุณบ้างในบางโอกาส เพื่อแจ้งเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาด และคุณสมบัติใหม่ๆ ของเวบไซต์ ขอความเห็นจากคุณ หรือแจ้งข่าวเกี่ยวกับ Thai UrbanDOGzzz และสินค้าของเราให้ท่านทราบ โดยส่วนใหญ่แล้ว เราสื่อสารข้อมูลเหล่านี้กับลูกค้าผ่านทางเพจของเราบน Facebook จึงไม่น่าจะมีการส่งอีเมลในลักษณะนี้บ่อยนัก หากคุณส่งคำร้องหรือคำแนะนำติชมมาทางเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะตีพิมพ์หรือเผยแพร่คำร้องหรือคำแนะนำติชมดังกล่าว เพื่อให้เราได้อธิบายหรือตอบคำร้องของคุณ หรือเพื่อช่วยในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รายอื่นๆต่อไป

สถิติโดยรวม

Thai UrbanDOGzzz ทำการเก็บรวบรวมสถิติต่างๆของผู้ใช้งานเวบไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชมและซื้อสินค้า เป็นต้น UrbanPETzzz อาจแสดงข้อมูลสถิติเหล่านี้ต่อสาธารณะ หรือให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น อย่างไรก็ตาม UrbanPETzzz จะไม่เปิดเผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากกรณีที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

คุ๊กกี้

คุ๊กกี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกข้อมูลที่เวบไซต์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และเบราเซอร์เรียกข้อมูลนั้นกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้งที่ผู้ใช้กลับมาที่เวบไซต์ Thai UrbanDOGzzz ใช้คุ๊กกี้ในการตั้งค่าปริยายของภาษาที่ผู้ใช้แต่ละคนเลือก

นอกจากนี้ Thai urbanDOGzzz ยังใช้ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเวบไซต์ของผู้ใช้ Google Analytics ใช้คุ๊กกี้ในการสร้างข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลอื่นๆ คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ได้ที่  http://www.google.com/privacypolicy.html

ผู้ใช้ที่ไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลในรุปของคุ๊กกี้บนคอมพิวเตอร์ของตนควรตั้งค่าเบราเซอร์ให้ไม่อนุญาติให้มีการใช้คุ๊กกี้ก่อนการใช้เวบไซต์ ซึ่งข้อเสียของการตั้งค่าดังกล่าวคือคุณสมบัติการใช้งานบางอย่างของเวบไซต์อาจไม่สมบูรณ์

ความคิดเห็น (Comment)

Thai UrbanDOGzzz ใช้ Facebook social plugin ในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้เข้ามาใช้เวบไซต์ ความคิดเห็นหรือข้อความอื่นๆ ที่ผู้ใช้ส่งผ่าน Facebook social plugin ไม่ได้เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การส่งข้อมูลข้ามพรมแดน

ข้อมูลที่เก็บโดย Thai UrbanDOGzzz อาจถูกเก็บ นำมาใช้ และโอนถ่ายระหว่างประเทศต่างๆที่เวบไซต์ Thai UrbanDOGzzz เปิดทำการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับใช้ออนไลน์เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับกิจกรรมออนไลน์ และใช้กับผู้ใช้เวบไซต์ Thai UrbanDOGzzz และเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แบ่งปัน หรือเก็บจากเวบไซต์นี้เท่านั้น นโยบายต่างๆที่ระบุในเอกสารนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับกับข้อมูลที่เก็บออฟไลน์ หรือเก็บผ่านช่องทางอื่นๆนอกเหนือจากเวบซต์นี้

ตะกร้าสินค้า

แผนกขายส่ง: 093-965-6394
Find us on Facebook
Thai UrbanDOGzzz delivers everywhere in Thailand.For customers outside of Thailand, please visit our international site.